RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny

Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej jest samodzielną jednostką prowadzoną przez gminę Świętochłowice.

ZSiPP kształci i wychowuje uczniów kierując się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka.

W realizacji swoich zadań szkoła respektuje przepisy prawa określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).

Szkoła posiada Statut Szkoły.Opublikował: Izabella Szafranalias-Szafrańska
Publikacja dnia: 18.09.2015
Podpisał: Izabella Szafrańska
Dokument z dnia: 11.02.2011
Dokument oglądany razy: 326