RSS
A A A
SmodBIP

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

1. Dyrektor ZSiPP mgr Katarzyna Borowiec
2. V-ce dyrektor mgr Anna Pleskacz

Regulaminy: dyrektora i v-ce dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły

Regulamin Dyrektora i V-ce Dyrektoraszkoły

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Samorządu UczniowskiegoOpublikował: Izabella Szafranalias-Szafrańska
Publikacja dnia: 15.10.2014
Podpisał: Izabella Szafrańka
Dokument z dnia: 11.02.2011
Dokument oglądany razy: 420