RSS
A A A
SmodBIP

Kontrole

.

Kontrole
L.p. Przez kogo Czas trwania czynności kontrolnych
Skontrolowane działy pracy
1.

KO Katowice

DK Bytom

25.02.2011. Prawidłowości i realizacja programu "Monitoring wizyjny w szkołach".
2. PPIS Chorzów 15.03.2011. Kontrola kompleksowa-ocena stanu sanitarnego OPP.
3. PPIS Chorzów 17.03.2011. Ocena stopnia realizacji programu profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź właściwe rozwiązanie".
4. PM Świętochłowice 22.11.2011.-16.12.2011. Kontrola dot. działalnosci Ogniska Pracy Pozaszkolnej w ZSGiPP oraz procesów związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków rachunku dochodów własnych ZSGiPP w latach 2010-2011.
5. PPIS Chorzów 14.11.2011. Kontrola kompleksowa ocena stanu sanitarnego szkoły.
6. KO,DK Bytom 20.04.2012. Prwidłowość Klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczenia słuchaczy do egzaminów semestralnych.
7. PM Świętochłowice 26.04.2012.-31.05.2012. Planowanie i wydatkowanie środków finansowych w roku 2012.
8. PPIS Chorzów 21.05.2012. Kontrola komplekdowa w zakresie oceny stanu sanitarnego szkoły.
9. PPIS Chorzów 18.06.2012. Kontrola kompleksowa w zakresie oceny stanu sanitarnego Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
10. PPIS Chorzów 30.08.2012. Kontrola doraźna oceny stanu sanitarnego Ogniska Pracy Pozaszkonej.
11. Inspektor kontroli- ZUS 28.09.2012,-16.10.2012,
  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezp. oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezp. zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do swiadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych swiadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadcze lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.Opublikował: Izabella Szafranalias-Szafrańska
Publikacja dnia: 27.11.2012
Podpisał: Izabella Szafrańska
Dokument z dnia: 27.11.2012
Dokument oglądany razy: 183