RSS
A A A
SmodBIP

Podstawa prawna BIP

Podstawa prawna BIP

W myśl Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198) Rozdział 1 Art. 4 Pkt. 5 nakłada na podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

www.bip.gov.plOpublikował: Izabella Szafranalias-Szafrańska
Publikacja dnia: 11.02.2011
Podpisał: Izabella Szafrańska
Dokument z dnia: 11.02.2011
Dokument oglądany razy: 412